Prípravok na leptanie ASPIRE je 37% roztok kyseliny fosforečnej potrebnej na ošetrenie povrchu skloviny pred nasadením fixného aparátu. Roztok má konzistenciu ako gél a ostáva na mieste, kde bol aplikovaný. Charakterizuje sa dlhým termínom použitia...
Prípravok na leptanie ASPIRETM je 37% roztok kyseliny fosforečnej potrebnej na ošetrenie povrchu skloviny pred nasadením fixného aparátu. Roztok má konzistenciu ako gél a ostáva na mieste, kde bol aplikovaný. Charakterizuje sa dlhým termínom...
Cement ASPIRE je určený na lepenie ortodontických kovových krúžkov priamo na sklovinu molárov. Cement je aktivovaný chemicky a zabezpečuje dokonalá spojitosť krúžku so sklovinou. Cement je jednozložkový bez nutnosti miešať, neobsahuje žiaden...
Cement ASPIRE je určený na lepenie ortodontických kovových krúžkov priamo na sklovinu molárov. Cement je aktivovaný chemicky a zabezpečuje dokonalá spojitosť krúžku so sklovinou. Cement je jednozložkový bez nutnosti miešať, neobsahuje žiaden zápach...
Cement ASPIRETM je určený na lepenie ortodontických kovových krúžkov priamo na sklovinu molárov. Cement je aktivovaný chemicky a zabezpečuje dokonalá spojitosť krúžku so sklovinou. Cement je jednozložkový bez nutnosti miešať, neobsahuje žiaden...
Svetlom tuhnúce lepidlo ASPIRE s ľahkosťou lepí kovové, plastové a porcelánové zámky. Zadefinovaná viskozita lepidla zabezpečuje potrebnú priľnavosť, hustota lepidla kontrolu pred nežiaducim pohybom zámkov počas procesu lepenia. Použitie primera...
Svetlom tuhnúce lepidlo ASPIRE s ľahkosťou lepí kovové, plastové a porcelánové zámky. Zadefinovaná viskozita lepidla zabezpečuje potrebnú priľnavosť, hustota lepidla kontrolu pred nežiaducim pohybom zámkov počas procesu lepenia. Použitie primera...
 Primer zo skupiny výrobkov ASPIRE
Svetlom tuhnúce lepidlo ASPIRE s ľahkosťou lepí kovové, plastové a porcelánové zámky. Zadefinovaná viskozita lepidla zabezpečuje potrebnú priľnavosť, hustota lepidla kontrolu pred nežiaducim pohybom zámkov počas procesu lepenia. Použitie primera...
Dvojzložkové lepidlo na chemickej báze tuhnutia s ľahkosťou lepí kovové a porcelánové zámky. Zadefinovaná viskozita lepidla zabezpečuje potrebnú priľnavosť, hustota lepidla kontrolu pred nežiaducim pohybom zámkov počas procesu lepenia. Použitie...
Dvojzložkové lepidlo na chemickej báze tuhnutia s ľahkosťou lepí kovové a porcelánové zámky. Zadefinovaná viskozita lepidla zabezpečuje potrebnú priľnavosť, hustota lepidla kontrolu pred nežiaducim pohybom zámkov počas procesu lepenia. Použitie...
Prípravok na leptanie SC ASPIRE je 37% roztok kyseliny fosforečnej potrebnej na ošetrenie povrchu skloviny pred nasadením fixného aparátu. Roztok má konzistenciu ako gél a ostáva na mieste, kde bol aplikovaný. Charakterizuje sa dlhým termínom...
 Primer 12 ml
Dvojzložkové lepidlo na chemickej báze tuhnutia s ľahkosťou lepí kovové a porcelánové zámky. Zadefinovaná viskozita lepidla zabezpečuje potrebnú priľnavosť, hustota lepidla kontrolu pred nežiaducim pohybom zámkov počas procesu lepenia. Použitie...