SC ASPIRE Prípravok na leptanie - 7ml

Prípravok na leptanie SC ASPIRE je 37% roztok kyseliny fosforečnej potrebnej na ošetrenie povrchu skloviny pred nasadením fixného aparátu. Roztok má konzistenciu ako gél a ostáva na mieste, kde bol aplikovaný. Charakterizuje sa dlhým termínom použitia za predpokladu dodržania pokynov skladovania. Prípravok ASPIRE nepodlieha zasychaniu a je balený v striekačkách určený na okamžité použitie.