PROGRAM PRE KEFALOMETRICKÚ ANALÝZU A PREZENTÁCIU VÝSLEDKOV LIEČENIA   Základné vlastnosti programu:   •Štandardné aj individuálne dopasovane na klienta v prednom i bočnom reze cca 40 analíz •Analýza oblúku (modelu): Boltona,...