Svetlom tuhnúce lepidlo ASPIRE (Economy Kit)

Svetlom tuhnúce lepidlo ASPIRE s ľahkosťou lepí kovové, plastové a porcelánové zámky. Zadefinovaná viskozita lepidla zabezpečuje potrebnú priľnavosť, hustota lepidla kontrolu pred nežiaducim pohybom zámkov počas procesu lepenia. Použitie primera zvyšuje väzbu medzi lepidlom a sklovinou. Lepidlo prilnie na bázu zámka silnejšie ako na sklovinu. Tento pomer väzby má požadovaný efekt počas snímania ortodontického aparátu, kedy lepidlo ostáva na zámkoch. Lepidlo je jednozložkové pripravené pre okamžité požitie.