Otvorená pružinka na distalizáciu molárov

 Otvorená tlačná pružinka je dostupná v prútoch aj v návine.