Ťažná pružinka NiTi v prútoch

9 mm

75gr extra light
150gr light
200gr medium
250gr heavy

12 mm

75gr extra light
150gr light
200gr medium
250gr heavy