H4

Výška slotu zámkov H4 bola znížená na štandartnú výšku v samoligovacích zámkoch na rozmer .026.
Systém H4 podlieha prísnej kontrole s toleranciou chýb trojnásobne
nižšiu ako je bežný štandard v ortodontickom piemysle.
Klapka zámku je naprojektovaná tak, aby tvorila štvrtú pevnú stenu
v slote pre plnú kontrolou torzie.

krótszy czas leczenia
większy komfort
lepsza higiena
innowacyjność rozwiązań
wspaniałe rezultaty
wysoka funkcjonalność
najwyższa estetyka